Melden Natuurwaarneming

De Naarder Eng is een bijzonder natuurlandschap met een afwisseling van kleine akkers, engen, glooiingen, bosranden en houtwallen. Meer dan 160 verschillende soorten dieren en planten leven in het gebied, waaronder uilen, buizerds, haviken, nachtegalen en spechten. Hoe speciaal de Naarder Eng is, blijkt wel uit het feit dat er 30 soorten voorkomen die op de Rode Lijst staan van bedreigde plant- en diersoorten, zoals verschillende soorten vleermuizen.