Speelpark Oud Valkenveen

Ten Westen van de Naarder Eng ligt de voormalige “uitspanning” en nu speelpark Oud Valkeveen. Over het speelpark is de afgelopen tijd veel te doen geweest en dat heeft onder andere geleid tot recht zaken bij de Raad van State. Onder andere De Stichting de Limieten en Valkeveen (SLV) en de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) hebben hier het voortouw in genomen.

De Stichting Naarder Eng onderschrijft de bezwaren van SLV en VVG tegen de uitbreiding van het Speelpark en hoopt dat een oplossing gevonden kan worden waarbij de natuurwaarden van het gebied niet verder aangetast worden. Kijk verder bij Vrienden van het Gooi.